Uppdrag: Skapa ett försätts-/indexblad med 12 bakomliggande fliksidor. PANTONE 873U samt accentfärgen PANTONE 2028U ska användas. Indexbladet ska innefatta Pantone 873U samt en accentfärg Pantone 2028U. Fliksidorna ska enbart ha Pantone 873U. Mönstret bör vara småmönstrat och oplacerat då mönstret inte kommer att anpassas på resp. flik.
Resultatet: Mönstret som jag har skapat är abstrakt och ska inge en levande samt böljande känsla. Jag tyckte det var viktigt att skapa ett mönster som är fritt för tolkning och kan tilltala en bredare målgrupp. För vidareutveckling så skapade jag en liten kollektion med ytterligare ett mönster. 
Back to Top