Uppdrag: Gör en tilltalande och informativ redovisning av ”Göteborgsvädret under 2020”.  Den valfria trycksaken ska skickas som bilaga i GP. Statistiken ska vara begripligt, lättillgängligt och visuellt tilltalande. Både SMHI-och Papyruslogotypen måste vara med.
Back to Top